Καλώς ήρθατε

 • Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας έχει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012  & του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 την αρμοδιότητα του σχεδιασμού & της λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Πιο συγκεκριμένα

  Η αρμοδιότητα του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α είναι η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων.

  Στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α σήμερα έχουν συγχωνευθεί 6 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α και λειτουργεί 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας)

  Παράλληλα λειτουργούν και 3 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α (1ης διαχειριστικής ενότητας, με την λειτουργία του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς, Δήμου Δομοκού με την λειτουργία του ΧΥΤΑ & Δήμου Σκύρου με την λειτουργία του ΧΥΤΑ).

  Υπάρχουν επίσης άλλοι 2 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α (Λοκρίδας & Νότιας Εύβοιας), οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συγχωνευθεί και δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ.

  Οι τοπικοί αυτοί Φο.Δ.Σ.Α, σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 θα πρέπει μέχρι 31/05/2016 να συγχωνευθούν στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46