ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 19 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (22η/2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Λαμία, συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, επί της οδού Αινιάνων 6-8, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

παρακάτω βλέπετε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

 1. 2019 08-14_1_ESY MelEpektXYTThivas 85659_signed.pdf
 2. 2019 08-14_2_FakelosMeletisEpektXYTA THIVAS 85659_signed.pdf
 3. 2019 08-14_3_ThesiEpektasis XytaThivas Model1 85659_signed.pdf
 4. 2019 08-14_4_TeyxosProektimAmoivonMelEpektXYTA Thivas 85659_signed.pdf
 5. 2019 08-14_5_SxedioSymvasisMelEpektas XytaThivas 85659_signed.pdf
 6. 2019 10-03 2875 Prokiriksi MeletesEpektasisXytaThivas_signed_ΑΔΑ.pdf
 7. 2019 10-03 2876 Diakiriksi MeletesEpektasisXytaThivas_signed_ΑΔΑΜ.pdf
 8. 2019 10-03 Oikonomiki Prosfora 85659_signed.pdf
 9. 2019-OJS191-464393-el ADAM.pdf
 10. espd-request-v2.html
 11. espd-request-v2.xml
 12. espd-request-v2_signed.pdf

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (21η/2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»

(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» και τον δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 211/25-09-2019 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., στη Θήβα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ. Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

παρακάτω βλέπετε το επισυναπτόμενο αρχείο:DIAK_MEL_TEID_PI XIM ANAL_KIDMIS.pdf

Page 1 of 26

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46