παρακάτω βλέπετε το επισυναπτόμενο αρχείο: DIAKIRIXI-MELETI-TEID_PROM_XOMATOS_K EVIAS_KIDMIS.pdf

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (24η/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας- Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

παρακάτω βλέπετε το επισυναπτόμενο αρχείο: DIAK_MEL_TEID_ PII MTF APOR ERETRIA KIDMIS.pdf

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (23η/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας- Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου τη Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

παρακάτω βλέπετε το επισυναπτόμενο αρχείο: diakiriksi-meleti_prom_petrel_eyvoias_kidmis.pdf

Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 18 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.

παρακάτω βλέπετε το επισυναπτόμενο αρχείο: diak-mel-teyd-misth sympiesth apor xalkidas kidmis.pdf

παρακάτω βλέπετε το επισυναπτόμενο αρχείο: teyd misth sympiesth apor lamias.docx

παρακάτω βλέπετε το επισυναπτόμενο αρχείο: diak-mel-teyd-misth sympiesth apor lamias kidmis.pdf

 

Page 1 of 20

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46