ΠΕΣΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕ.Σ.Δ.Α)

 

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/22.12.2003)  συντάχθηκαν Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) σε όλη την χώρα.

Η λογική των ΠΕ.Σ.Δ.Α ήταν η γεωγραφική διαίρεση κάθε Περιφέρειας σε Διαχειριστικές Ενότητες (Δ.Ε) στις οποίες συμμετείχαν οι Δήμοι.

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων συντάχθηκε και εγκρίθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2005 το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) Στερεάς Ελλάδας το οποίο προέβλεπε κωδικοποιημένα τα εξής :

-        Διαιρούσε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε 11 Δ.Ε στις οποίες συμμετείχαν υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας

-        Έθετε ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης & εκτροπής των οργανικών αποβλήτων

-        Προσδιόριζε τον απαιτούμενο αριθμό έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια.

-        Καθόριζε τον αριθμό των Φο.Δ.Σ.Α

Σε εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α Στερεάς Ελλάδας δημιουργήθηκαν 11 Φο.Δ.Σ.Α σε όλη την Περιφέρεια, στους οποίους συμμετείχαν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι 11 Φο.Δ.Σ.Α της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανά Δ.Ε ήταν οι παρακάτω :

-        1η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 1η Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας Δ.Ε - Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης  Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε)

-        2η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας - Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε)

-        3η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 1η Δ.Ε. Ν. Ευβοίας - Σύνδεσμος Διαχείρισης ΧΥΤΑ Βόρειας Δ.Ε. Ν. Εύβοιας

-        4η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Ευβοίας – Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ)

-        5η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 3η Δ.Ε. Ν. Ευβοίας - Σύνδεσμος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Νότιας Εύβοιας

-        6η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 4η Δ.Ε. Ν. Ευβοίας - Δήμος Σκύρου

-        7η Δ.Ε. Περιφέρειας ή Δ.Ε. Ν. Ευρυτανίας - Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Ν. Ευρυτανίας

-        8η Δ.Ε. Περιφέρειας  ή 1η Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας - Δήμος Δομοκού

-        9η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας - ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε.

-        10η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 3η Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας - ΦοΔΣΑ Λοκρίδας Α.Ε.

-        11η Δ.Ε. Περιφέρειας ή Δ.Ε. Ν. Φωκίδας – Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ)

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46