Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (24η/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας- Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (23η/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας- Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου τη Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 18 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.

   Με τις υπ΄αριθ. 1353/2018 & 1355/2018 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος Σύνθεσης) έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αναθεώρησης που άσκησε ο Φορέας μας κατά των αποφάσεων 894/2018 & 893/2018  του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ακυρώθηκαν οι Πράξεις 5/2018 & 6/2018 του Αναπληρωτή Επιτρόπου των Νομών Βοιωτίας & Φωκίδας.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (22η/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας- Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου τη Τρίτη 02 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (21η/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας- Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

Με πλήρη επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 στο Καρπενήσι η ετήσια Γενική Συνέλευση των Δήμων - μετόχων του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (20η/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στο Καρπενήσι και συγκεκριμένα στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου (Γ. Παπανδρέου 1, Καρπενήσι) στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (19η/2018) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στην πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα στο γραφείο του Δημάρχου, επί της οδού Σκληβανιώτη 8, την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:45, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»

(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46