11η Πανελλήνια Σύνοδος ΦοΔΣΑ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 11η Πανελλήνια Σύνοδος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) στις 29, 30 Ιουνίου, & 1 Ιουλίου 2017 στα Τρίκαλα, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α, και την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (ΠΑ.ΔΥ.Θ Α.Ε), με την  συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), ενώ τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν ενεργά Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι των  Δήμων – Μελών του  Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας και αριθμός στελεχών.

Στην ειδική θεματική ενότητα «Ανάπτυξη του σχεδιασμού των Περιφερειών» ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε κος Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δήμαρχος Λαμιέων, ανέπτυξε τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΣΔΑ) και τις προτεραιότητες.

Ειδικότερα παρουσίασε τα υπάρχοντα και λειτουργούντα έργα {7 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 10 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  (ΣΜΑ)}, τα υπό κατασκευή έργα {Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και μονάδα κομποστοποίησης στην Φωκίδα}, τα δρομολογημένα έργα {Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας} καθώς και αυτά για τα οποία έχουν υποβληθεί προτάσεις και αφορούν δυο επιπλέον ΜΕΑ στην Χαλκίδα & Λαμία και σειρά άλλων έργων όπως αναβάθμιση υπαρχόντων εγκαταστάσεων, μονάδες κομποστοποίησης και ΣΜΑ αλλά και δράσεις των Δήμων όπως διακριτά ρεύματα προδιαλεγμένου οργανικού, διαχείριση κλαδεμάτων, ογκωδών απορριμμάτων κ.α.

Ο παραπάνω σχεδιασμός αποτελεί ένα πλήρες σύστημα αποκεντρωμένων μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης με έμφαση στην ανακύκλωση και την διαλογή στην πηγή, εναρμονισμένο στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

 

Θήβα : 03/07/2017

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46