ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΣΤΙΣ 20/9/2017

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική (25η/2017) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α (Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ) που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων, Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ των άνω φορέων για τον  τρόπο και την διαδικασία υλοποίησης του Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.229.212,00 €, από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 2. Βεβαίωση της χρηματοοικονομικής ικανότητας του φορέα για κάλυψη ποσού μη επιλέξιμης δαπάνης για τις προτεινόμενες πράξεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «16.36.2.Π5» (Α/Α ΟΠΣ: 2242) του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
 3. Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ Ιστιαίας, για το ενδιάμεσο διάστημα λειτουργίας μέχρι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ – ΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».
 5. Λήψη απόφασης για ενέργειες σχετικά με την ωρίμανση της επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Λαμίας
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός  για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο έργο με τίτλο Επέκταση & Αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ) Θήβας»
 7. Λήψη απόφασης για παραίτηση από τα δικόγραφα των προσφυγών και αιτήσεων αναστολής που έχει καταθέσει ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. κατά του Δήμου Σκύρου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, λόγω ανάκλησης εκ μέρους του Δήμου Σκύρου των χρηματικών καταλόγων που συνέταξε σε βάρος του Φορέα.
 8. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του δικηγόρου Ελισσαίου Μαμμή, προκειμένου να καταθέσει δικόγραφο προσεπίκλησης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής Α.Ε., στην εκδίκαση της αγωγής που έχει ασκήσει η Αικατερίνη Δαύρη κατά του φορέα, για ατύχημα που υπέστη κατά την υπηρεσία, ως πλήρωμα απορριμματοφόρου της εταιρείας, τον Ιούνιο του 2012.
  1. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσιών για μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων του Φορέα
  2.  Λήψη απόφασης για προμήθεια του Η/Υ της Μονάδας Αντίστροφης Όσμωσης του ΧΥΤΑ Θήβας
  3.  Λήψη απόφασης για προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του πυροσβεστικού δικτύου στο 2ο κύτταρο του ΧΥΤΑ Θήβας
  4.  Λήψη απόφασης για την επισκευή απορριμματοφόρου οχήματος του Δ. Δελφών
  5.  Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσίας για υποστηρικτικές εργασίες εντός του ΧΥΤΑ Χαλκίδας με Μηχανήματα Έργου
  6.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
  7.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Β.ΕΥΒΟΙΑΣ (ΙΣΤΙΑΙΑΣ)».
  8.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ».
  9.  Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης «Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Δελφών»
  10.  Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αρ. 56/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας για την καταβολή οφειλής του Συνδέσμου ΣΔΑΝΦ στην εταιρεία «ΑΦΟΙ Γ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΕ».
  11.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αλλαγή πινακίδων στα γραφεία του φορέα.
  12.  Αποδοχή χρηματικού ποσού συγχρηματοδοτούμενου έργου

 

 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.   Καθαροσπόρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος

2.   Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Δήμαρχος Ερέτριας, Μέλος

3.   Ευσταθίου-Σπανού Ελένη, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος

4.   Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος

5.   Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος

6.   Μπαράκος Νικόλαος , Αντιδήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου, Μέλος

7.   Νικολάου Σπυρίδων, Δήμαρχος Θηβαίων, Μέλος

8.   Σουλιώτης Νικόλαος, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος

9.   Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος

10. Λιόλιος Νικόλαος, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 2. Καλυβιώτης Χρήστος, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας
 3. Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Δήμαρχος Μακρακώμης
 4. Τζιαχρήστας Δημήτριος  Δήμαρχος Δομοκού
 5. Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος  Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
 6. Μάκκας Απόστολος, Αντιδήμαρχος Δ. Αγράφων
 7. Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Δήμαρχος Σκύρου
 8. Σπαθής Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων
 9. Γκιώνης Κων/νος, Αντιδήμαρχος Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας
 10. Αλούκος Αλέξανδρος,  Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Καρύστου
 11. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ. Ορχομενού
 12. Φούντας Κων/νος, Αντιδήμαρχος Δ. Στυλίδας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Παγώνης Χρήστος, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Μπαμπαλής Θεόδωρος, Δήμαρχος  Αγράφων
 3. Ψαθάς Γεώργιος Δήμαρχος  Διρφύων-Μεσσαπίων
 4. Γώγος Γεώργιος, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας
 5. Ραβιόλος Ελευθέριος, Δήμαρχος Καρύστου
 6. Υπερήφανος Λουκάς, Δήμαρχος Ορχομενού
 7. Γκλέτσος Απόστολος, Δήμαρχος Στυλίδας

Μπουραντάς  Αθανάσιος, Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46