ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 2019

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε συμμετείχε στο πρόγραμμα «Το χαρτί του
Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, φορέα του υπουργείου Παιδείας και τους Δήμους –
Μέλη του.


Το πρόγραμμα έλαβε χώρα μεταξύ 11 και 29 Ιουνίου 2018, στη λήξη της σχολικής χρονιάς,
σε Δημοτικά, Γυμνάσια & Λύκεια σε 19 από τους 25 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
αφορούσε στην ανακύκλωση χαρτιού από τις σχολικές μονάδες. Ο χαρακτήρας του προγράμματος
ήταν στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων στην
εκπαιδευτική διαδικασία (μαθητών αλλά και καθηγητών) μέσω της ανακύκλωσης χαρτιού και
βιβλίων, έχοντας παράλληλα και ανταποδοτικό όφελος, μιας και το κέρδος που θα πρόκυπτε από
την ανακύκλωση του χαρτιού, θα επέστρεφε ως γραφική ύλη στα ίδια τα σχολεία για τη λειτουργία
τους.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεισφορά του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε, ο οποίος ανέλαβε την συλλογή και την μεταφορά των προς ανακύκλωση σχολικών
βιβλίων από τα σχολεία, σε ειδικά containers. Εν συνεχεία ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ παρέλαβε τα σχολικά
βιβλία και μετά την ανακύκλωσή τους, επιστρέφει τα έσοδα που προέκυψαν από την ανακύκλωση
μέσω του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, στα σχολεία.
Τα 253 σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα της
σχολικής ανακύκλωσης συγκέντρωσαν ποσότητα 71.830 κιλών και τους επιστράφηκαν 1.563
δεσμίδες φωτοτυπικού χαρτιού για τις λειτουργικές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Η διαδικασία διανομής των χαρτιών εκτύπωσης Α4 σε σχολεία της Περιφέρειας, έχει ήδη
ξεκινήσει και υλοποιείται από τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε σε συνεργασία με τους Δήμους –
Μέλη του και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.
Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε ως αρμόδιος και υπεύθυνος φορέας διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, ανταποκρινόμενος στις ευθύνες που απορρέουν από το ρόλο του, θα συνεχίσει να
είναι αρωγός αλλά και συμμέτοχος στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των
πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, πιστεύοντας πως με τη σωστή διαχείριση των
απορριμμάτων εξασφαλίζονται παράλληλα οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον.
Θήβα: 14/02/2019

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46