ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19/4/2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση (8η/2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Λαμία, στο αμφιθέατρο του Βιοκλιματικού κτιρίου ΔΕΥΑ Λαμίας (Ανδρέα Παπανδρέου & Τάσου Ισαάκ) την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71897)  και κατακύρωση σε ανάδοχο της σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «Mελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Λαμίας» (MIS: 5010186)
 1. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στα Νέα Στείρα Δήμου Καρύστου» στην Πρόσκληση με Κωδικό 45 (α/α ΟΠΣ 2485) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος -προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση δίμηνης πρακτικής άσκησης φοιτητή Πανεπιστημίου Αιγαίου στο φορέα μας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
 3. Επικύρωση απόφασης Προέδρου του ΔΣ του Φορέα για την απομάκρυνση απορριμματοφόρου οχήματος από το ΧΥΤΑ Λαμίας
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για τη διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων
 5. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού από χρηματοδοτούμενο έργο
 6. Λήψη απόφασης για καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α. για το έτος 2019
 7. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρ.3 της από 25/06/2018 σύμβασης του Φορέα, με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ» περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους
 8. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρ.3 της από 01/06/2018 σύμβασης του Φορέα, με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ», περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους
 9.  Λήψη απόφασης για την ανάθεση επισκευής-συντήρησης αντλίας υδροδότησης στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας (σχετ. ΠΑΔ α/α :25/25-03-2019)
 10.  Λήψη απόφασης για την ανάθεση προμήθειας ελαστικών για τις ανάγκες του στόλου του μηχανοκίνητου εξοπλισμού που διαθέτει η εγκατάσταση του Σ.Μ.Α. Ερέτριας
 11.  Λήψη απόφασης για καταχώρηση του Φορέα, στο περιοδικό περιβαλλοντικών ειδήσεων  «Water & Waste» για λόγους προβολής και επικοινωνίας του έργου του
 12.  Προσαρμογή της υπ΄αρ. 77/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τη διαμόρφωση μισθολογίου των απασχολουμένων στον Φορέα σε συνέχεια της έγκρισης από την Γ.Σ. του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών βάσει του αρ. 236 παρ.6δ   ν.4555/2018
 13.  Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από το φορέα στο Δήμο Λαμιέων
 14.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.382/2019 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.   Μπουραντάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος

2.   Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Δήμαρχος Ερέτριας, Μέλος

3.   Ευσταθίου-Σπανού Ελένη, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος

4.   Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος

5.   Λιόλιος Νικόλαος, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος

6.   Μπαράκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δ. Κύμης-Αλιβερίου, Μέλος

7.   Νικολάου Σπυρίδων, Δήμαρχος Θηβαίων, Μέλος

8.   Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος

9.   Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος

10. Σουλιώτης Νικόλαος, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 2. Καλυβιώτης Χρήστος, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας
 3. Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Δήμαρχος Μακρακώμης
 4. Τζιαχρήστας Δημήτριος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
 6. Μάκκας Απόστολος, Αντιδήμαρχος Δ. Αγράφων
 7. Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Δήμαρχος Σκύρου
 8. Σπαθής Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων
 9. Γκιώνης Κων/νος, Αντιδήμαρχος Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας
 10. Αλούκος Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Καρύστου
 11. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ. Ορχομενού
 12. Χαρίσης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δ. Στυλίδας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Παγώνης Χρήστος, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Μπουραντάς  Αθανάσιος, Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου
 3. Μπαμπαλής Θεόδωρος, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Ψαθάς Γεώργιος, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων
 5. Γώγος Γεώργιος, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας
 6. Ραβιόλος Ελευθέριος, Δήμαρχος Καρύστου
 7. Υπερήφανος Λουκάς, Δήμαρχος Ορχομενού
 8. Αχινιώτης Χριστόφορος, Δήμαρχος Στυλίδας

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46