ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 14/8/2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (17η/2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, την  Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.30 πμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρου 19 της υπ΄ αριθ. Πρωτ. 99/2018 Διακήρυξης περί προαιρέσεως για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ».
 2. Λήψη απόφασης για : α) την ενεργοποίηση της προαίρεσης της υπ΄αρ. πρωτ. 99/2018 Διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» στην ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π. & Ε. Ο.Ε – ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΗΒΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ), που αποφασίστηκε με την υπ’ αρ. 58/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, β) την κάλυψη της θέσης προϊσταμένου του Γραφείου Διαχείρισης Αδρανών Υλικών, γ) την προσωρινή απ' ευθείας υπαγωγή του  Γραφείου Διαχείρισης Αδρανών Υλικών στη γενική διεύθυνση του Φορέα."
 3. Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2019 του Φορέα.
 4. Λήψη απόφασης για είσπραξη οφειλών Δήμων σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 2β του ν.4071 όπως ισχύει και  με το αρ. 239 παρ 4 του ν.4555/2018.
 5. Ανανέωση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης γραφείων του φορέα επί της οδού Επαμεινώνδα 30 & Δράκου, Θήβα.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Α΄ της υπ΄αρ. πρωτ. 1567/2019 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75591)
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Β΄ της υπ΄αρ. πρωτ. 1567/2019 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75597)
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Γ΄ της υπ΄αρ. πρωτ. 1567/2019 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75604)
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης ΧΥΤ Θήβας»  

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 2087/18-07-2019 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ» (Υ/Ε 1) της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001123

11. Λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της Απόφασης Δ.Σ. 308/2018 περί εξουσιοδότησης έκδοσης και χρήσης ψηφιακής υπογραφής στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων (Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.   Μπουραντάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος

2.   Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Δήμαρχος Ερέτριας, Μέλος

3.   Ευσταθίου-Σπανού Ελένη, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος

4.   Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος

5.   Λιόλιος Νικόλαος, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος

6.   Μπαράκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δ. Κύμης-Αλιβερίου, Μέλος

7.   Νικολάου Σπυρίδων, Δήμαρχος Θηβαίων, Μέλος

8.   Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος

9.   Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος

10. Σουλιώτης Νικόλαος, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 2. Γιαννιός Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας
 3. Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Δήμαρχος Μακρακώμης
 4. Τζιαχρήστας Δημήτριος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων
 6. Μάκκας Απόστολος, Αντιδήμαρχος Δ. Αγράφων
 7. Τραχανάς Μαντζουράνης, Δήμαρχος Σκύρου
 8. Σπαθής Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων
 9. Γκιώνης Κων/νος, Αντιδήμαρχος Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας
 10. Αλούκος Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Καρύστου
 11. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ. Ορχομενού
 12. Χαρίσης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δ. Στυλίδας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Παγώνης Χρήστος, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Μπουραντάς  Αθανάσιος, Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου
 3. Μπαμπαλής Θεόδωρος, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Ψαθάς Γεώργιος, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων
 5. Γώγος Γεώργιος, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας
 6. Ραβιόλος Ελευθέριος, Δήμαρχος Καρύστου
 7. Υπερήφανος Λουκάς, Δήμαρχος Ορχομενού
 8. Αχινιώτης Χριστόφορος, Δήμαρχος Στυλίδας

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46