ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 11/9/2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (19η/2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΘΗΒΑΣ»  σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147).
 2. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά) για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ» της υπ΄αρ.πρωτ.1885/2019 Διακήρυξης ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ» της υπ’ αρ.πρωτ.1885/2019 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την εκ νέου διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση εγγράφων της σύμβασης για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ-Ε.Ε.Σ. ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ».
 7. Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση του άρθρου 3 της σύμβασης προμήθειας του Φορέα με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΔ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ», περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους.
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την διεξαγωγή διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – Μ.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»
 9. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από το φορέα μας στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.
 10. Λήψη απόφασης για ανάθεση στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»  της υπ’αρ. πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης  και ειδικότερα για το Τμήμα-Β: «Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή – αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση όλων των Μηχανημάτων Έργου – Μ.Ε πλην αυτών του κατασκευαστικού οίκου ΤΑΝΑ Χαλκίδας και Ιστιαίας».
 11. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 340/2018 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση υλοποίησης αντικειμένου συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019.
 12. Σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης γραφείων του φορέα, στην Λαμία.
 13. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.   Μπουραντάς Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δ. Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος ΔΣ

2.   Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Εκπρόσωπος Δ. Ερέτριας, Μέλος ΔΣ

3.   Ευσταθίου-Σπανού Ελένη, Εκπρόσωπος  Δ.Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος

4.   Καπεντζώνης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δ.Δωρίδος, Μέλος ΔΣ

5.   Λιόλιος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δ. Λοκρών, Μέλος ΔΣ

6.   Μπαράκος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δ. Κύμης-Αλιβερίου, Μέλος ΔΣ

7.   Νικολάου Σπυρίδων, Εκπρόσωπος Δ. Θηβαίων, Μέλος ΔΣ

8.   Ντασιώτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ

9.   Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Εκπρόσωπος Δ. Δελφών, Μέλος

10. Σουλιώτης Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δ. Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Περγάλιας Βασίλειος, Εκπρόσωπος Δ.Τανάγρας
 2. Γιαννιός Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας
 3. Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Εκπρόσωπος Δ. Μακρακώμης
 4. Τζιαχρήστας Δημήτριος, Εκπρόσωπος Δ.Δομοκού
 5. Συκιώτης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Δ. Καμένων Βούρλων
 6. Μάκκας Απόστολος, Εκπρόσωπος Δ. Αγράφων
 7. Τραχανάς Μαντζουράνης Εκπρόσωπος Δ. Σκύρου
 8. Σπαθής Αντώνιος, Εκπρόσωπος Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων
 9. Γκιώνης Κων/νος, Εκπρόσωπος Δ.Αμφίκλειας-Ελάτειας
 10. Αλούκος Αλέξανδρος, Εκπρόσωπος Δ. Καρύστου
 11. Νταβαλούμης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Δ. Ορχομενού
 12. Χαρίσης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δ. Στυλίδας

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46