ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 23-10-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»

(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» και τον δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 211/25-09-2019 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., στη Θήβα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ. Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2) Τροποποίηση του κανονισμού τιμολόγησης 2020 και της εισφοράς των ΟΤΑ σχετικά με το αντισταθμιστικό όφελος όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το αρ. 13 του ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/31-8-2019).

 

3) Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.

 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.

 

 

Θήβα, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46