ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 01/06/2020

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (11η/2020) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει την  Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00, στην πόλη της Θήβας και συγκεκριμένα στα γραφεία της έδρας του φορέα, επί των οδών Π Δράκου 11 & Πινδάρου,  ή με τηλεδιάσκεψη ή  με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ

1)          Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της από 15-04-2020 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΗΒΑΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΣΑ σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο Μέρος Β’ της μελέτης της υπ΄ αριθ. πρωτ. 3877/2019 Διακήρυξης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ».

2)          Λήψη απόφασης για καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α. για το έτος 2020

3)          Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) της υπ’αρ.πρωτ.1360/15-05-2020 Πρόσκλησης σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε» -Τμήμα Η’ της υπ’ αρ. πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 92167).

4)          Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ» - ΤΜΗΜΑ Α΄ της υπ’αριθμ.πρωτ. 263/2020 Διακήρυξης,  διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85963).

5)          Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’αρ.113/2015 απόφασης του ΔΣ περί  παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής συμβάσεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις για παραλαβή απορριμμάτων τους από τους ΧΥΤΑ.

6)          Λήψη απόφασης για υπογραφή συμπληρωματικής πράξης, λόγω συγχώνευσης, της μισθώτριας εταιρείας της από 10-04-2013 σύμβασης για την «Μίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης του παραγόμενου Βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας» στη νέα επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «W.A.T.T. AE».

7)          Λήψη απόφασης για λύση των συμφωνητικών α) επαγγελματικής μισθώσεως για την στέγαση γραφείων Α.Ε., β) παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και γ) παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, του επαγγελματικού χώρου όπου ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ στεγάζει τα γραφεία του, στην πόλη της Άμφισσας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ

10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Σταμούλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Μπασινάς Κηρύκος, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46