Έναρξη λειτουργίας Μ-Κ Άμφισσας

    Στις 15 Ιουνίου 2020 ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Κομποστοποίησης και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη θέση Βαρτός της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

    Η Μονάδα Κομποστοποίησης της Άμφισσας θα δέχεται προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα από τους Δήμους Δελφών & Δωρίδoς.

 

    Για αυτό το σκοπό θα αναπτυχθεί ένα επιπλέον ρεύμα στην πηγή (καφέ κάδος), ο οποίος στη συνέχεια θα οδηγείται στην Μονάδα Κομποστοποίησης για επεξεργασία και παραγωγή compost.

   Ο ΦοΔΣΑ έχει σχεδιάσει την αναβάθμιση της Μονάδα Κομποστοποίησης σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), προκειμένου να δέχεται το σύνολο των ρευμάτων (όλων των κάδων).

    Ήδη συντάσσεται η σχετική μελέτη, η οποία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Μέχρι την αναβάθμιση της Μονάδας Κομποστοποίησης ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής  θα δέχεται και τα σύμμεικτα απορρίμματα (πράσινο κάδο).

    Παράλληλα εκπονούνται οι παρακάτω μελέτες :

-          ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Χαλκίδας

-          ΜΕΑ & ΧΥΤΥ Λαμίας

-          Αναβάθμιση ΜΕΑ Θήβας

-          Επέκταση ΧΥΤΑ Θήβας, με την κατασκευή 3ου κυττάρου

     Οι παραπάνω μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους και στην συνέχεια θα υποβληθούν προτάσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ.

    Στόχος είναι μέχρι την λήξη του τρέχοντος ΕΣΠΑ (31/12/2023) να έχει κατασκευαστεί το σύνολο των απαιτούμενων έργων στην Περιφέρειά μας.

    Ο ΦοΔΣΑ συνεχίζει να υλοποιεί τον σχεδιασμό ολοκληρωμένης διαχείρισης έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και το Εθνικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

    Η έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Κομποστοποίησης Άμφισσας είναι η πρώτη μονάδα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της εκτροπής των οργανικών απορριμμάτων από την ταφή.

    Η ανταπόκριση των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. 

 

Θήβα : 02/06/2020

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46