ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (14η/2020) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00, στην πόλη της Θήβας και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ. Θηβαίων (Παλαιό Δημαρχείο, οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2019.
 2. Έγκριση σχεδίου Οικονομικού Απολογισμού 2019.
 3.  Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού του Φορέα για το  2021.
 4. Έγκριση σχεδίου της Τιμολογιακής πολιτικής του Φο.Δ.Σ.Α. για το 2021.
 5. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2020 του φορέα.
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1404/2020 Διακήρυξης. του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοιχτής διαδικασίας, διαγωνισμού.
 7. 7.      Λήψη απόφασης περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού, με ανοιχτή διαδικασία, διαγωνισμού και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1404/2020 διακήρυξης.
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2021 για αποστολή στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-Μελών του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., σύμφωνα με το άρθ. 242 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση τρόπου αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων και προσδιορισμός της περικοπής της αμοιβής του Αναδόχου του έργου με τίτλο  «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Θήβας 2ης Δ.Ε. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1 της Πράξης ΜΙS 5001123)» σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΤΑ1059-5001123.01-00.0-01.Β-02-20 Τεχνική Αναφορά του Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ

10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Σταμούλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Μπασινάς Κηρύκος, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

 

Εσωτερική Διανομή

- Γενική Διεύθυνση

- Νομική Υπηρεσία

- Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

- Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

- Δ/νση Προγρ/σμού Μελετών Έργων Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46