ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 20/07/2020

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (15η/2020) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α,  ( δ.τ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ») που θα γίνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, στην πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αινιάνων 6-8, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ενημέρωση για την συνεδρίαση της επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση βιωσιμότητας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας & δημιουργίας νέου κυττάρου.
 2. Λήψη απόφασης για Έκτακτη Μίσθωση (Προμήθεια) Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας στα πλαίσια αντιμετώπισης Κατάστασης Εκτάκτου Ανάγκης.
 3. Λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά διαπιστωτικής πράξης περί σιωπηρής απόρριψης της από 21-2-2020 προσφυγής μας από την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 για το Ν. Εύβοιας.
 4. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χαλκίδας (Ο.Ε.Δ.Α.) » (MIS 5069531) στην Πρόσκληση με κωδικό 14.6Ι.27.8.1.3 (α/α ΟΠΣ 3352) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».
 5. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Λαμίας (Ο.Ε.Δ.Α.) » (MIS 5069532) στην Πρόσκληση με κωδικό 14.6Ι.27.8.1.3 (α/α ΟΠΣ 3352) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».
 6. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 2045/16-07-2020 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» (Υ/Ε 1) της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001123.
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την διεξαγωγή διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε».
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού, ανοικτής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ» της υπ΄ αρ. πρωτ. 1140/2020 Διακήρυξης.
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ» - της υπ΄ αρ. πρωτ. 1402/2020 Διακήρυξης (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93014).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ

10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Σταμούλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Μπασινάς Κηρύκος, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46