ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 15/10/2020

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (21η/2020) του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα που θα γίνει την Πέμπτη 15  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.30, στην πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα στα γραφεία της ΠΕΔ επί των οδών Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. 1.      Ενημέρωση για τη διαχείριση των πετρελαίων στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας και λήψη απόφασης για τις περεταίρω ενέργειες
 2. 2.      Συγκρότηση Τεχνικής επιτροπής από μέλη ΔΣ
 3. 3.      Έγκριση της εξουσιοδότησης που παρείχε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ στον νομικό σύμβουλο της εταιρείας για υποβολή εγκλήσεων – μηνύσεων
 4. 4.      Λήψη απόφασης για αποδοχή της με Α.Π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 7990/22-09-2020 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την τροποποίηση της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. Φωκίδας-Β΄φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5001154 στο Ε.Π. «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 5. 5.      Λήψη απόφασης για τροποποίηση της από 13-11-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»
 6. 6.      Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»-ΤΜΗΜΑ Β΄ της υπ΄αρ.πρωτ. 2099/2020 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95318)
 7. 7.      Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρ. 3 της από 18/11/2019 σύμβασης του Φορέα, με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους.
 8. 8.      Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της από 5-11-2019 σύμβασης μίσθωσης με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Τμήμα Β΄ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ»
 9. 9.      Επικαιροποίηση της υπ’αρ.166/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΚΙ465Σ5-ΔΑΣ) απόφασης ΔΣ με τίτλο «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ».

10. Λήψη απόφασης για ανάθεση προμήθειας σάκων απορριμμάτων για τους υπόγειους κάδους κάδους-τύπου πηγάδια (Πρωτ.Αίτ.Δαπ. 72/9-10-2020).

11. Λήψη απόφασης για λύση των συμφωνητικών α) επαγγελματικής μισθώσεως για την στέγαση γραφείων Α.Ε., β) παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και γ) παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, του επαγγελματικού χώρου όπου ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ στεγάζει τα γραφεία του, στην πόλη της Άμφισσας.

12. Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την διεξαγωγή διεθνούς, ηλεκτρονικού με ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού και τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

13. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για τη διαχείριση χρηματοδοτούμενου έργου.

14. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2020 του Φορέα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ

10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Σταμούλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Μπασινάς Κηρύκος, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46