ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 29/12/2020

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (27η/2020) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 3423/19-11-2020 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε. Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ» (Υ/Ε 1) της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001123.
 2. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων, στο μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2021.  
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» - Τμήμα ΣΤ΄ και επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», της υπ’αριθμ.πρωτ.1404/2020 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93882)».
 4. Λήψη απόφασης για την ανάθεση προμήθειας και παραμετροποίησης λογισμικού μηχανογράφησης διαδικασιών του ΦΟΔΣΑ Στ.Ε. Α.Ε., στο πλαίσιο της υπ’ αρ.πρωτ.3629/11-12-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την διεξαγωγή διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»-ΤΜΗΜΑ Γ΄ της υπ’ αριθμ.πρωτ.2099/2020 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95319).
 7. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από το φορέα μας στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.
 8. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της από 20-11-2018 σύμβασης, με την εταιρεία επωνυμίας «LANDTEK ΙΚΕ», για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αρίθμ.: 3733/23.12.2020 αιτήματος της κοινοπραξίας «ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π. & Ε. Ο.Ε – ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΗΒΑΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΣΑ») για παράταση υποβολής δικαιολογητικών που προβλέπονται στην από 15-04-2020 μεταξύ μας σύμβαση.
 10. 10.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών Προμηθειών και παροχής γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2021 (Ν. 4412/2016 άρθρο 221).
 11. 11.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών Προμηθειών και παροχής γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2021  (Ν. 4412/2016 άρθρο 221).
 12. 12.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2021 (Ν. 4412/2016 άρθρο 221).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ

10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Σταμούλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Μπασινάς Κηρύκος, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46