ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ 22/01/2021

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.»  και  τον  δ.τ.  «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς

Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 231/21-12-2020 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας (Μπέλλου Λουκά 1, Θήβα) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1)     Λήψη απόφασης για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας.

2)     Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του φορέα έτους 2021.

3)     Τροποποίηση του προϋπολογισμού 2021.

 

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με  όσα ορίζονται στο καταστατικό.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για λόγους περιορισμού της εξάπλωσης του covid-19, η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Θήβα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46