Έργα-Μελέτες

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ είναι σήμερα αρμόδιος για τη λειτουργία:

  • Του  ΧΥΤΑ Λαμίας, στον οποίο εξυπηρετούνται όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ευρυτανίας και Φθιώτιδας με εξαίρεση τον Δήμο Λοκρών που εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Θήβας και τον Δήμο Δομοκού που εξυπηρετείται από τον ΧΥΤΑ Δομοκού.
  • Του  ΧΥΤΑ Χαλκίδας, στον οποίο εξυπηρετούνται όλοι οι Δήμοι της Κεντρικής Εύβοιας ενώ οι δύο Δήμοι της Νότιας Εύβοιας (Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου) εξυπηρετούνται κατά το 50% των παραγόμενων απορριμμάτων (το υπόλοιπο εναποτίθεται στο ΧΥΤΑ Θήβας).
  • Του  ΧΥΤΑ Θήβας όπου εξυπηρετούνται οι Δήμοι της Ανατολικής ΠΕ Βοιωτίας (Θηβαίων, Τανάγρας και Αλιάρτου – Θεσπιέων), του Δήμου Λοκρών και του 50% των ποσοτήτων των δύο Δήμων της Νότιας Εύβοιας (Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου).
  • Του ΧΥΤΥ / ΜΕΒΑ Φωκίδας, για την εξυπηρέτηση των δύο Δήμων της ΠΕ Φωκίδας.

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προχωράει στην ολοκλήρωση των παρακάτω έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων:

  • Της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, προδιαλεγμένων οργανικών, ανακυκλώσιμων υλικών, πρασίνων και ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων  Θηβαίων, Τανάγρας και Αλιάρτου – Θεσπιέων. Η κατασκευή της μονάδας συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και ολοκληρώνεται εντός του 2021. Η τεχνολογία επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί θα είναι αυτή της αναερόβιας χώνευσης και της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίησης) κλειστού τύπου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και compost.
  • Της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Χαλκίδας (ΜΕΑ & ΧΥΤΥ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ιλύος των Δήμων  Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας. Η μελέτη για την ωρίμανση του έργου συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Στο ίδιο πρόγραμμα έχει υποβληθεί και πρόταση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου. Η ΟΕΔΑ υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2023). Η προτεινόμενη τεχνολογία για την επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων της εξυπηρετούμενης  περιοχής περιλαμβάνει μονάδα μηχανικής διαλογής για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, μονάδα παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου (SRF) από το υπόλειμμα της μηχανικής διαλογής, μονάδα αναερόβιας χώνευσης και αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίησης) κλειστού τύπου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και compost.
  • Της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Λαμίας (ΜΕΑ & ΧΥΤΥ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ιλύος των Δήμων  ΠΕ  Ευρυτανίας, Φθιώτιδας (με εξαίρεση τον Δήμο Λοκρών) και Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας και Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Αννας). Η μελέτη για την ωρίμανση του έργου συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Στο ίδιο πρόγραμμα θα υποβληθεί και πρόταση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου. Η ΟΕΔΑ υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2023). Η προτεινόμενη τεχνολογία για την επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων της εξυπηρετούμενης  περιοχής περιλαμβάνει μονάδα μηχανικής διαλογής για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, μονάδα παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου (SRF) από το υπόλειμμα της μηχανικής διαλογής, μονάδα αναερόβιας χώνευσης και αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίησης) κλειστού τύπου με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και compost.
  • Της Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας (Κομποστοποίησης) Στερεών Αποβλήτων Φωκίδας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων  ΠΕ  Φωκίδας & Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας. Η μελέτη για την ωρίμανση του έργου συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Στο ίδιο πρόγραμμα θα υποβληθεί και πρόταση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου. Η αναβάθμιση της μονάδας αφορά την προσθήκη της μηχανικής διαλογής για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από τα εισερχόμενα αστικά στερεά απόβλητα και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2023). Στην εγκατάσταση θα γίνεται και συνδιαχείριση της ιλύος των βιολογικών καθαρισμών των Δήμων της περιοχής.
  • Την επέκταση του ΧΥΤ Θήβας. Η οριστική μελέτη του έργου συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και στο ίδιο πρόγραμμα θα υποβληθεί πρόταση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του. Η επέκταση του ΧΥΤ (Γ κύτταρο) υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.
  • Την επέκταση του ΧΥΤΥ Φωκίδας. Η οριστική μελέτη του έργου συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και στο ίδιο πρόγραμμα θα υποβληθεί πρόταση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του.Η επέκταση του ΧΥΤΥ Άμφισσας (Β φάση) υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Με την υλοποίηση όλων των ανωτέρω υποδομών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και την ανάπτυξη της διαλογής των αποβλήτων στην πηγή (διακριτοί κάδοι για ανακυκλώσιμα, βιοαποδομήσιμα και σύμμεικτα αστικά απόβλητα) που θα υλοποιήσουν παράλληλα οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ) και τον ΠΕΣΔΑ της Στερεάς Ελλάδας.

Τέλος, ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας παρέχει  υποστηρικτικές υπηρεσίες στους Δήμους μέλη του, για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων τους, με την παροχή οχημάτων και προσωπικού.