Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ. Ε. Ν. Βοιωτίας – Β’ Φάση