Στοιχεία Παραγωγής Αποβλήτων Α΄ Εξαμήνου 2021

Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το Ά εξάμηνο του 2021 σε 100.128.381 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών αποβλήτων ανήλθε σε 116.461.461 kgr.

Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου