Στοιχεία συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών (μολύβδου-οξέος) οχημάτων και βιομηχανίας

Στο πλαίσιο ενημέρωσης & δημοσιοποίησης των στοιχείων της ανακύκλωσης των εγκεκριμένων συστημάτων, σας κοινοποιούμε τα στοιχεία συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών (μολύβδου-οξέος) οχημάτων και βιομηχανίας.

Οι συλλεχθείσες ποσότητες αποβλήτων συσσωρευτών της άνωθεν κατηγορίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020, ανέρχονται σε 201.977 kg.

Από την ανάλυση της διαχείρισης των συλλεχθέντων ποσοτήτων προκύπτει ότι προς ανακύκλωση, σύμφωνα με τα έντυπα της Re-Battery ΑΕ, οδηγήθηκαν 102.205 κιλά αποβλήτων.

Η ανακύκλωση συσσωρευτών και η ανάκτηση του μολύβδου βασίζεται στην πυρομεταλλουργική διεργασία.

Η εγκατάσταση σχηματικά ορίζεται σε τρεις τομείς, οι οποίοι είναι:

1) Τεμαχισμός,        με        διαλογή,         διαχωρισμό   και      αποθήκευση, των διαφόρων συστατικών μερών της μπαταρίας,

2) Διαχωρισμός                   και    «λιώσιμο»    με    παραγωγή    του    λεγόμενου

«δευτερογενούς μολύβδου»,

3) Καθαρισμός και μορφοποίηση.

Η ανακύκλωση των συσσωρευτών προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, κατά 70% της παραγωγής ισοδύναμου πρωτογενούς μολύβδου. Αντίστοιχο είναι και το όφελος από την ανακύκλωση των πλαστικών υλικών συσκευασίας                των συσσωρευτών.

Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα όπως ο μόλυβδος, ο οποίος ανακυκλώνεται σχετικά εύκολα και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Οι μελέτες Αναλύσεων Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές μολύβδου – οξέος δείχνουν ότι εάν χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλωμένου μολύβδου σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές μολύβδου–οξέος, θα μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του  κύκλου ζωής τους.

  • Στοιχεία από Re-Battery A.E.

Θήβα: 10/05/2021

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου