Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας

Η διαβούλευση για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας» έχει ολοκληρωθεί.

 

Δείτε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης στο συνημμένο αρχείο.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

 

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις απαντήσεις επί των παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία

3454_20112019_ypanapt-apoteldiavoulTexnProdKinEksoplXLAmias.pdf
1411_19052020_katheOikoForea-ParatEpiThsDhmDiavPromKinEksXYTAKEvoias_signed.pdf