Επικοινωνία

ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Α) Κεντρικά Γραφεία Θήβας (κτίριο 1),    Έδρα φορέα                           

Δ/νση: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, 32200                         

Τηλ: 22620-80821 / 22620-27977 / 22620-89627                            

E-mail: info@fodsaste.gr                              

Υπηρεσίες φορέα που στεγάζονται στο κτίριο:     

  • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ         
  • Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συστεγαζόμενος φορέας:

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ: τηλ: 22620-24651, email: dyfodsa@otenet.gr

Β) Γραφεία Θήβας (κτίριο 2)                                  

Δ/νση: Παν. Δράκου & Επαμεινώνδα 30, Θήβα, 32200                               

Υπηρεσίες φορέα που στεγάζονται στο κτίριο:

-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                       

Τηλ: 22620-28305 / 22620-23235    

-ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                             

Τηλ: 22620-28305 / 22620-23265

-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                

Τηλ:    22620-24471 / 22620-24470                                     

-Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                               

Τηλ: 22620-89306                                                                                                     

-ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ                                             

Τηλ:    22620-89306                                                              

Γ) ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ                                     

– ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ                                    

Τηλ: 22210-92336                                                                 

– ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ                                        

Τηλ: 22260-52125 / 22260-52124                            

Δ) ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΛΟΚΡΩΝ                                     

– ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ                                           

Τηλ: 22620-22402 / 22620-22332 / 22620-27579                                                                            

Ε) ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                     

– ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ                                         

Τηλ: 22316-02255                                                               

– ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ                                               

Τηλ: 22310-53199 / 22310-22220    

ΣΤ) ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

– ΜΕΑ & ΧΥΤΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Τηλ: 2265-306741, 2264306785-6