Ο Φορέας

Ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ (φορέας) συστάθηκε το 2012 με βάση το άρθρο 13 του ν.4071/2012 και λειτουργεί από το 2015 ως Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 265 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ),  τα άρθρα 225 έως 247 του ν.4555/2018, και τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και ν.4548/2018 περί ΑΕ.

Ο φορέας έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος (αρ. 225 ν.4555/2018). Η έδρα του βρίσκεται στη Θήβα ενώ στο μετοχικό κεφάλαιό του μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σήμερα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα οι 23 από τους 25 Δήμους της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι Δήμοι Χαλκιδέων, Λαμιέων, Θηβαίων, Κύμης – Αλιβερίου, Δελφών, Ιστιαίας – Αιδηψού, Λοκρών, Τανάγρας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Μακρακώμης, Δωρίδος, Καρπενησίου, Ερέτριας, Στυλίδος, Καρύστου, Καμενων Βουρλων, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, Δομοκού, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Αλιάρτου-Θεσπιαίων, Σκύρου, Αγράφων και Ορχομενού.

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού & της λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. 227 ν.4555/2018 & αρ.35 του Ν. 4042/2012).

Συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα του σχεδιασμού των έργων διαχείρισης στερεών απολβήτων αφορά την εκπόνηση και παρακολούθηση υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ η αρμοδιότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αφορά τη προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της περιοχής ευθύνης του.

Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. είναι σήμερα αρμόδιος για τη λειτουργία τεσσάρων (4) Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε Λαμία, Χαλκίδα, Ιστιαία και Θήβα, ενός (1) Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και μίας (1) Μονάδας Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) στην Φωκίδα (Δ. Δελφών).

Εντός του 2021 ο ΦοΔΣΑ θα αναλάβει και την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στη Θήβα, η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσής της κατασκευής της.

Παράλληλα ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας δρομολογεί την υλοποίηση δύο ακόμη Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) σε Χαλκίδα και Λαμία με την κατασκευή ΜΕΑ και ΧΥΤΥ, την αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας στη Φωκίδα, και την επέκταση των υφιστάμενων ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ σε Θήβα και Φωκίδα. Οι παραπάνω υποδομές χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ), ενώ η τεχνολογία που έχει επιλέξει ο φορέας για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασία (ΜΕΑ) είναι αυτή της μηχανικής διαλογής-ανάκτησης, και βιολογικής επεξεργασίας των οργανικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας παρέχει  υποστηρικτικές υπηρεσίες στους Δήμους μέλη του, για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων τους, με την παροχή οχημάτων και προσωπικού.