«ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΠΤΥΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ»