«ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝn ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

παρακάτω βλέπετε το επισυναπτόμενο αρχείο: 3050 151020 diakiriksi_meleti.pdf

3050_151020_diakiriksi_meleti.pdf