ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ 26-01-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»

(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.»  και  τον  δ.τ.  «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς

Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 226/28-12-2021 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους περιορισμού της εξάπλωσης του covid-19, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Φ.ο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έτους 2022.
  2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού 2022 προκειμένου να συμπεριληφθεί το τέλος ταφής των 20 ευρώ/τόνο σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 και τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122057/2478/20-12-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του 2022 προκειμένου να συμπεριληφθεί το τέλος ταφής των 20 ευρώ/τόνο σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 και τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122057/2478/20-12-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  4. Λήψη απόφασης για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας.
  5. οριστικοποίηση πλαισίου για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες του φορέα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης και χρηματοδότησης όλων των απαιτούμενων έργων του φορέα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  7. Έγκριση Κανονισμού Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
  8. Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με  όσα ορίζονται στο καταστατικό.

Θήβα, 28 Δεκεμβρίου 2021     Το Διοικητικό Συμβούλιο