ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 01/09/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (21η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Τετάρτη  1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:          

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α. Ενεργοποίηση πόρων και προσκλήσεων της ΕΥΔ ΠΣΤΕ

Β.  Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Γ. Πορεία των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων – Ασφαλής διάθεση απορριμμάτων των Δήμων-Μελών του ΦοΔΣΑ κατά την μεταβατική περίοδο.

Δ. Τέλος Ταφής ( Άρθρο 39 του Ν. 4819/2021)

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού 2022 (Εισήγηση προς την τακτική Γενική Συνέλευση στο υπ΄ αριθ.  7 θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού 2022».
 2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2022 (Εισήγηση προς την τακτική Γενική Συνέλευση το υπ΄ αριθ. 8 θέμα «Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής φορέα έτους 2022 και προσδιορισμός της ετήσιας εισφοράς ΟΤΑ».
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Φ.ο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έτους 2021. (Εισήγηση προς την τακτική Γενική Συνέλευση)
 4. Λήψη απόφασης για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας. (Εισήγηση προς την τακτική Γενική Συνέλευση)
 5. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μη τεχνικής μελέτης διαχείρισης αποβλήτων αμιάντου.
 6. Λήψη απόφασης για μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων, από την πρόσφατη πυρκαγιά, Δήμων της Στερεάς Ελλάδας. (Εισήγηση προς την τακτική Γενική Συνέλευση)
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» -Τμήμα Α’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132471).
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» -Τμήμα Γ’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132514).
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» -Τμήμα Δ’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132771).
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» -Τμήμα Ε’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ (HOOK LIFT)» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132776).
 11. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» -Τμήμα ΣΤ’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132785).
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» -Τμήμα Ζ’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ CONTAINERS ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132791).
 13. Λήψη απόφασης για την συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ.297/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανοιχτής διαδικασίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Β΄ και επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93845), της υπ’αριθμ.πρωτ.1404/2020 Διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ        

                                                                                                              

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων