ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 08/6/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (14η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την  Τρίτη 8 Ιουνίου  2021 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση  και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) Άμφισσας» στην Πρόσκληση με κωδικό 14.6Ι.27.8.1.3 (α/α ΟΠΣ 3352) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»
 2. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση εκπροσώπου του ΦοΔΣΑ για σύναψη και υπογραφή οριστικού συμβολαιογραφικού εγγράφου αγοράς ακινήτων στην Ιστιαία Ευβοίας για την υλοποίηση του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
 3. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση Προέδρου για υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας για λογαριασμό του Φορέα στα Γραφεία ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ και ΑΜΦΙΣΣΑΣ
 4. Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης υποστηρικτικών υπηρεσιών με το Δήμο Δωρίδος για τη Νήσο Τριζόνια.
 5. Λήψη απόφασης για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας του ΦοΔ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ. 1395/12-05-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» – Τμήμα Α΄ της υπ’αριθμ.πρωτ.1404/2020 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93441).
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού IIΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3773/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 105536).
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» – της υπ’αριθμ.πρωτ.837/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 108405).
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» / Τμήμα Δ΄ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1404/2020 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93873).

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού IIΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ» ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.ΠΡΩΤ. 484/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 106728).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ        

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εσωτερική Διανομή

– Γενική Διεύθυνση

– Νομική Υπηρεσία

– Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων – Δ/νση Προγρ/σμού Μελετών Έργων Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος