ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 12/11/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (26η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:   

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της με αριθ. πρωτ. 3008/29-10-2021 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001123).
 2. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» (Υ/Ε 3 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123).
 3. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της με αριθ. 90/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του φορέα σχετικά με την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή για την εκτίμηση αξίας απαλλοτριούμενων ακινήτων για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Λαμίας (Ο.Ε.Δ.Α.)» (Υ/Ε 1 της Πράξης με MIS 5069532).
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την διεξαγωγή διεθνούς, ηλεκτρονικού με ανοιχτή διαδικασία, διαγωνισμού και τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΏΣΜΩΣΗΣ».
 5. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’αριθμ. πρωτ. 1404/2020 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ Α΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93441).
 6. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’αριθμ. πρωτ. 1404/2020 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93882).
 7. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’αριθμ. πρωτ. 1404/2020 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ Ζ΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΙΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93885 ).     
 8. Λήψη απόφασης για είσπραξη οφειλών Δήμων σύμφωνα με το αρ. 239  παρ. 4 του ν. 4555/2018
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 25/2020 απόφασης του ΦοΔΣΑ για χρήση καρτών ηλεκτρονικής τραπεζικής για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων των ΧΥΤΑ – Έκδοση χρεωστικής κάρτας εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του ΧΥΤΥ Άμφισσας.
 10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για την παραλαβή του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων υλικών από νησιωτικούς Ο.Τ.Α.
 11.  Εξουσιοδότηση δικηγόρου για την άσκηση Αναγκαστικής Παρέμβασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας για λογαριασμό του Φορέα, κατόπιν της από 29/10/21 (ΓΑΚ 2930/2021 & ΕΑΚ 37/2021) ανακοίνωσης δίκης με Προσεπίκληση σε Αναγκαστική Παρέμβαση της Ομόρρυθμης Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ        

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εσωτερική Διανομή

– Γενική Διεύθυνση

– Νομική Υπηρεσία

– Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

– Δ/νση Προγρ/σμού Μελετών Έργων Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος