ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 22/09/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (23η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου τουΦο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:30,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας
 2. Λήψη απόφασης για την διερεύνηση τρόπων χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».
 3. Επικαιροποίηση της με αριθ. 113/2020 Απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας».
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 8ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5010187).
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των εγγράφων της σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτη Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας & Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
 6. Λήψη απόφασης για την σύναψη ετήσιας σύμβασης προμήθειας θειικού οξέος για τις ανάγκες λειτουργίας της Μονάδας της Αντίστροφης Ώσμωσης που διαθέτει η εγκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας στο πλαίσιο της υπ’αρ.πρωτ.2541/03-09-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 7. Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση του άρθρου 3 της σύμβασης προμήθειας του Φορέα με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΔ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ», περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους.
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» – Τμήμα Α΄ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132471).
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» – Τμήμα Γ΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132514).
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» – Τμήμα Δ΄ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132771).

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ        

                                                                                                              

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων