ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 21/01/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (3η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ασφαλής διάθεση απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας (Εισήγηση για την Γ.Σ της 26ης Ιανουαρίου 2022)
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Φ.ο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. έτους 2022.
 3. Λήψη απόφασης περί σύναψης Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης μεταξύ ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. & Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου ισχύος 0,635 MW στη θέση «Τσαρτσάλι» του Δήμου Θηβαίων της Π.Ε. Βοιωτίας.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την εκ νέου διεξαγωγή διεθνούς, ηλεκτρονικού με ανοιχτή διαδικασία, διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΏΣΜΩΣΗΣ».
 5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της από 20-03-2020 σύμβασης, με την εταιρεία επωνυμίας «AQUAMOB Ε.Π.Ε.», για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΏΣΜΩΣΗΣ».
 6. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της από 02-09-2021 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
 7. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της από 12-01-2021 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
 8. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της από 21-09-2021 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ».
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΠΤΥΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ»» της υπ’αριθμ.πρωτ. 2687/2021 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 140483).

                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ        

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εσωτερική Διανομή

– Γενική Διεύθυνση

– Νομική Υπηρεσία

– Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

– Δ/νση Προγρ/σμού Μελετών Έργων Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

– Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων