ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 11/3/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (6η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, και ώρα 10:00 πμ,με τηλεδιάσκεψη, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος της από 12-03-2020 σύμβασης με την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. – ΤΜΗΜΑ D».

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της από 14-07-2021 σύμβασης με τον ανάδοχο «ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗ» για την «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».

3. Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος της από 30-3-2020 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – Μ.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»

4. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (30%) της από 26-06-2020 σύμβασης με την ατομική επιχείρηση «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ.»

5. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ Δ΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132771).

6. Λήψη απόφασης για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Δίκτυο ΦΟΔΣΑ για το έτος 2022.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ   

                                                                                                                 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εσωτερική Διανομή

– Γενική Διεύθυνση

– Νομική Υπηρεσία

– Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

– Δ/νση Προγρ/σμού Μελετών Έργων Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος – Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων