ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 30/05/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (10η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, και ώρα 12:00 πμ,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 2 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123)
 2. Λήψη απόφασης περί 2ης τροποποίησης της με αριθ. 340/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. περί συγκρότησης επιτροπών για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» σύμφωνα με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116).
 3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της με αριθ. 53/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως προς τον ορισμό χρηστών στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
 4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της με αριθ. 229/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων, στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2022.
 5. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (30%) της από 26-06-2020 σύμβασης, όπως ισχύει, με τον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ» για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε» της υπ’αρ.πρωτ.2186/2019 Διακήρυξης και ειδικότερα για το Τμήμα-Β («Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή – αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση όλων των Μηχανημάτων Έργου – Μ.Ε. πλην αυτών του κατασκευαστικού οίκου ΤΑΝΑ Χαλκίδας και Ιστιαίας»).
 6. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρ. 3 της από 06/07/2021 σύμβασης , με τον οικονομικό φορέα «ΧΡΗΣΤΟ ΞΕΝΑΚΗ», με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ», περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους.
 7. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρ. 3 της από 01/06/2021, με τον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ Ε.Ε.» με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ», περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους.
 8. Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος της από 11-06-2020 σύμβασης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» – ΤΜΗΜΑ Ε΄ («Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή – αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση των Μηχανημάτων Έργου – Μ.Ε. του κατασκευαστικού οίκου ΤΑΝΑ»).
 9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ετήσιας εισφοράς του Δήμου Δομοκού λόγω της μη παραχώρησης στον φορέα του ΧΥΤΑ Δομοκού.
 10. Λήψη απόφασης για είσπραξη οφειλών Δήμων σύμφωνα με το αρ. 239 παρ. 4 του ν. 4555/2018.
 11. Προβολή του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ στους Πανελλήνιους αγώνες καλαθοσφαίρισης Γενικών & Επαγγελματικών Λυκείων Τελικής φάσης σχολικού έτους 2012-2022 που διοργανώνει η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Βοιωτίας.
 12. Έγκριση αιτήματος φοιτητή ΑΕΙ για πραγματοποίηση μηνιαίας Πρακτικής άσκησής του στον φορέα μας.
 13. Έγκριση αιτήματος φοιτητή ΑΕΙ για πραγματοποίηση δίμηνης Πρακτικής άσκησής του στον φορέα μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ   

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εσωτερική Διανομή

– Γενική Διεύθυνση

– Νομική Υπηρεσία

– Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

– Δ/νση Προγρ/σμού Μελετών Έργων Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

– Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων