Τακτική συνεδρίαση (9η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στρερεάς Ελλάδας ΑΕ

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (9η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την  Πέμπτη  22  Απριλίου 2021 και ώρα 14:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση  και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 1. Ενημέρωση για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Χαλκίδας
 2. Ενημέρωση για τη σύνταξη των τοπικών σχεδίων των Δήμων

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης περί άσκησης προσφυγής κατά της με αρ. πρωτ. 75340/15-04-2021 (ΑΔΑ: 96ΗΕΟΡ10-ΖΣΡ) Απόφασης του Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή Χωρ. & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (M.E.A.) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (X.Y.T.Y.) Λαμίας» στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας».
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ» (Υ/Ε 1) της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5010186.
 3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της με Αρ./ΗΜ.:ΔΧΔ/4542/22-03-2021 οριστικής προσφοράς σύνδεσης για το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου ισχύις 0,635MW του έργου με τίτλο «Κατασκευή ΜΟνάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας» (Υ/Ε 1) της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001123.
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση διαδικασιών σύναψης σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ».
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ», της υπ’αριθμ.πρωτ.3773/2020 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 105536).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) για την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. Π.Ε. Φωκίδας» της υπ’αρ.πρωτ.1112/09-04-2021 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση (σε εφαρμογή των άρθρων 32 (περ. β, παρ.2) και 32Α του Ν. 4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ        

                                                                                                                 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος  Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων