ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 02/02/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (3η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου τουΦο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, που θα γίνει την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ» (MIS 5010186)
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με το Δήμο Λαμιέων για την «Παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης τεχνικής μελέτης για την διευθέτηση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων για λογαριασμό του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου σύμβασης για την υλοποίηση  του υποέργου με α/α 13 «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νομού Φωκίδας-Container μεταφοράς υπολειμμάτων (Τμήμα 6)» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001154.
 4. Επικαιροποίηση της απόφασης  ΔΣ 204/6.11.2020 ΔΣ  σχετικά με την  επιβολή του  «τέλους ταφής» στους Δήμους
 5. Τροποποίηση της υπ’αρίθμ 215/2020 απόφασης περί λήψης απόφασης για την αποδοχή χρηματικών ποσών χρηματοδοτούμενων έργων και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Φο.Δ.Σ.Α. για την διαχείριση τους.
 6. Ορισμός υπόλογου για τη διαχείριση χρηματοδοτούμενου έργου.
 7. Ανάθεση εκπροσώπησης του Φορέα ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη δικάσιμο της 2-3-2021, για την εκδίκαση έφεσης του Φορέα κατά της υπ’ αρ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 4461/13-12-2016 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Δαμασκόπουλο.
 8. Εξουσιοδότηση δικηγόρων για την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της ΔΕΥΑΧ για οφειλές της προς το συγχωνευθέντα ΕΣΔΑΔΚΕ, δυνάμει των υπ’ αρ. Α1266/2019 και Α796/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ

10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος  Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων