Ποσότητες αποβλήτων Α’ τριμήνου 2021

Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

Επίσκεψη του Δημάρχου Θηβαίων και Αντιπροέδρου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, κ. Γιώργου Αναστασίου στη ΜΕΑ Θήβας

“Ολοκληρώνεται και θα λειτουργήσει εντός του έτους μια σύγχρονη και καινοτόμα μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων για την οποία είναι άμεση ανάγκη να κατασκευαστούν έργα ασφαλούς πρόσβασης”

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

Στοιχεία συλλογής αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων & μικροσυσκευών από ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ A.E «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και δημοσιοποίησης των στοιχείων της ανακύκλωσης των εγκεκριμένων συστημάτων, σας κοινοποιούμε τα στοιχεία συλλογής αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΕΝΔΙΑΛΕ

Στα πλαίσια ενημέρωσης & δημοσιοποίησης των στοιχείων της ανακύκλωσης των εγκεκριμένων συστημάτων, σας κοινοποιούμε τα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, που διαθέτει το ΣΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.», για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020.

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

Αντιμετώπιση υπερκάλυψης χωρητικότητας ΧΥΤΑ Χαλκίδας

Κατά τη  συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας της 22/01/2021, οι Δήμοι μέλη του Φορέα κατέληξαν με ευρύτατη συναίνεση σε συμφωνία, ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του μείζονος σημασίας προβλήματος που δημιουργεί η υπερκάλυψη της προβλεπόμενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ο οποίος εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Κεντρικής και Νότιας…

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

Στοιχεία παραγωγής αποβλήτων έτους 2020

Στους 5 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων ανήλθε για το έτος 2020 σε 209.370.964 kgr και η συνολική ποσότητα όλων των κατηγοριών…

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 15/01/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (2η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου τουΦο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, που θα γίνει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 11/01/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (1η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

Υποβολή πρότασης ΜΕΑ – ΧΥΤΥ Χαλκίδας

Υποβλήθηκε από τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. η αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (MEA) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (XYTY) Χαλκίδας» συνολικού προϋπολογισμού 49.252.173,00 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε..

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου

Ένταξη Μελέτης ΧΥΤ Άμφισσας

Με την με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11972/29-12-2020 (ΑΔΑ:Ω2ΠΡ46ΜΤΛΡ-6ΗΚ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 5069530 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση  του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. συνολικού…

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου