ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 11/3/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (6η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, και ώρα 10:00 πμ,με τηλεδιάσκεψη, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 25/02/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (5η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 09/02/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (4η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 11:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 21/01/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (3η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 12/01/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (2η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 05/01/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (1η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, που θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (29η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, που θα γίνει την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 17/12/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (28η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, που θα γίνει την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 30/11/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (27η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, που θα γίνει την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 12/11/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (26η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: