Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη λειτουργία της Aνακύκλωσης της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ                    Ημερομηνία : 02-02-2015      Αριθμ. Πρωτοκ: 100     Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη λειτουργία της Aνακύκλωσης της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»  

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»

  Ημερομηνία : 29–12-2014Αριθμ.Πρωτοκ: 1970     Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»