ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΓΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»    Επισυναπτόμενο αρχείο iu8Ao2-iAi__perilipsi_prokiriksis_kataskevis_MEA.pdf

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη λειτουργία της Aνακύκλωσης και την κάλυψη εποχικών αναγκών της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          …

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ                    Ημερομηνία : 26-05-2014      Αριθμ. Πρωτοκ: 779    

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη φύλαξη του ΧΥΤΑ της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προκηρύσσει Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για την παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη φύλαξη του ΧΥΤΑ της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας», διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών και προϋπολογισμού εκατόν…

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία της Ανακύκλωσης της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προκηρύσσει Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για την παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία της Ανακύκλωσης της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας,…

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη φύλαξη του ΧΥΤΑ της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προκηρύσσει Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για την παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη φύλαξη του ΧΥΤΑ της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας», διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών και προϋπολογισμού εκατόν…