ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 10/8/2022 (17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (17η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει στη Θήβα (Παν Δράκου 11 & Πινδάρου) την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00,με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : ΘΕΜΑΤΑ Λήψη…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 11/07/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (14η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, και ώρα 10:30 πμ, στη Λαμία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας (οδός: Αινιάνων 6). Όποια μέλη δεν μπορέσουν να παραστούν δια ζώσης,…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 27/06/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (12η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, και ώρα 09:30 πμ, στη Λαμία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας (οδός: Αινιάνων 6). Όποια μέλη δεν μπορέσουν να παραστούν δια ζώσης,…