ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 30/05/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (10η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, και ώρα 12:00 πμ,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ Λήψη απόφασης περί…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 05/05/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (9η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, και ώρα 13:00, στη  Λαμία στα γραφεία της Π.Ε.Δ, (Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου). Όσοι δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν δια ζώσης μπορούν να συνδεθούν…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 14/04/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (8η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, και ώρα 9:00 πμ, με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 30/03/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (7η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022, και ώρα 10:00 πμ,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 11/3/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (6η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, και ώρα 10:00 πμ,με τηλεδιάσκεψη, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 25/02/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (5η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 09/02/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (4η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 11:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 21/01/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (3η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 12/01/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (2η/2022) του Διοικητικού συμβουλίου του «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», που θα γίνει την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 05/01/2022

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (1η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, που θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: