Πρόσκληση ΔΣ 09/04/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην έδρα της επιχείρησης (οδός Τσεβά, αρ. 2 και Πινδάρου) σε  έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε, τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ Ενημέρωση σχετικά με το Νόμο του ΥΠ.ΕΣ. «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την…

Πρόσκληση ΔΣ 09/04/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην έδρα της επιχείρησης (οδός Τσεβά, αρ. 2 και Πινδάρου) σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε, τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ Ενημέρωση σχετικά με το Νόμο του ΥΠ.ΕΣ. «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την…