ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 27/10/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (25η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 08/10/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (24η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 22/09/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (23η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου τουΦο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:30,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 10/09/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (22η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 01/09/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (21η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Τετάρτη  1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 16/08/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (20η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου τουΦο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 21/7/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (18η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου τουΦο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση  και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 06/7/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (17η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00,με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση  και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 23/6/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (15η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου τουΦο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση  και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 08/6/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (14η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ,  που θα γίνει την  Τρίτη 8 Ιουνίου  2021 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμοhttps://join.skype.com/n976EhhgNFsp, για  συζήτηση  και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων: