ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΙΣ 02/02/2021

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (3η/2021) του Διοικητικού Συμβουλίου τουΦο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, που θα γίνει την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00, με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

12η Συνεδρίαση ΔΣ στις 20-8-2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην έδρα της επιχείρησης (οδό Τσεβά, αρ. 2 και Πινδάρου) σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε, την Τρίτη 20 Αυγούστου 2013 και ώρα 12.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση ΔΣ 09/04/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην έδρα της επιχείρησης (οδός Τσεβά, αρ. 2 και Πινδάρου) σε  έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε, τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ Ενημέρωση σχετικά με το Νόμο του ΥΠ.ΕΣ. «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την…

Πρόσκληση ΔΣ 09/04/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην έδρα της επιχείρησης (οδός Τσεβά, αρ. 2 και Πινδάρου) σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε, τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ Ενημέρωση σχετικά με το Νόμο του ΥΠ.ΕΣ. «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την…